ArkitekturVerkstad i Hovenäset är en formverkstad där arkitektur

står i centrum, både som idé och fysiskt objekt.

Kompetensen finns inom arkitektur- landskap och hus,

samhällsplanering och snickeri.

Drivkraften i arbetet är viljan att tillfredsställa såväl beställare

som oss själva genom experimenterande och livlig dialog. 

Våra projekt utgår, oavsett storlek, från 

att varje plats är unik och kräver ett sådant behandlande, 

att ett helhetstänk ska genomsyra allt-från det lilla till det stora,

och att objekt/platser ska vara hållbara i tid, rum och funktion.

a r k i t e k t u r  .  l a n d s k a p  .  t r ä d g å r d  .  s n i c k e r i

Landskapet är en unik tillgång, men inte oföränderlig.

Ett värdefullt landskap utövar en stark attraktion på människor.

Bebyggelse är en del av landskapet.

Landskapet är en del av bebyggelsen.

Bebyggelse i ett attraktivt landskap kräver byggande av

landskapet; för att landskapet ska fortsätta attrahera och

för att bebyggelsen ska vara attraktiv.


 


Cecilia Lindsten

cecilia@arkverk.se

tel +46725200572


Ronnie Lindsten

ronnie@arkverk.se

tel +46730200520


©Copyright arkverk.se